Regulátor s Pic 1 Tranzistor tester
Úno 22

Internet a ostatní media jsou plná soudních exekucí a nařízení !Tak jsem to nevydržel a musím k tomu říci své !

Oblíbené fráze Povinný a Věřitel !? Divné pojetí pro prosté označení obchodního vztahu ? Proč divné ? Na počátku je přeci rovný , přátelský vztah ! Obě strany si potřepávají rukama a nebízejí hory doly zlatý les ! A nyní vážně . Obě strany jsou si při sjednávání svého vztahu přeci rovné a také takto spolu jednají ! Jdou do společného obchodního vztahu vědomi si všech ryzyk a výhod . V naší „demokratické a rovnoprávné společnosti “ jsou za své činy plně odpovědní ! Když přijde člověk do banky také mu bankéř nabídne peníze ,ale požaduje doložit že člověk je „aktuálně“ schopen splácet . Nic méně je si vědom že jeho investice je nejistá a nese sebou riziko kdy klient na splácení nebude mít ! Toto riziko vědomně akceptuje a kliet jej nijak nezatajuje ! Tedy opravdu rovnoprávný vztah ! Toť počátek a také konec rovnosti !

Nyní nastává situace kdy klient není schopen či ochotemn splácet ! Nu tehdy bankéř začne uplatňovat svá práva – formou zasílání výhružných dopisú ,až po žádost u soudu o exekuční příkaz . To to by se mohlo jevit jako legitimní postup . Mohlo ale vše je jinak ! Na počátku byl rovnoprávný vztah a oběma stranám byla rizika jasná a šli do tohoto podniku vědomi si těchto okolností ! Proč tedy nyní jendna ze stran žádá soud a potažmo společnost aby chránil jeho investici a práva ? On sám přeci toto riziko podstoupil vědomně a dobrovolně !

Otázka tedy je – koho vlastně chránit ? Obě strany si na počátku byly rovny tak proč ne nyní ! Nabízí se názor ,že za  tím to problémem je nějaký skrytý zámněr – tuto varintu nechám jiným ke spekulacím a hlavně bulváru .

To podstatné je ale jinde ! Podle naší legislativy -bankovnictví není podnikáním ! Také banky i přes své horetné obraty nemusejí být plátcem daně z přidané hodnoty ! Ano je to v pořádku – žádné hodnoty jejich čiností přeci nevznikají – tudíž nejde o podníkání ! Pokud jde o úročení peněz a potažmo obchodování s penězi – lze říci jen že peníze ktomuto účelu sloužit nemají !

Jak z této pasti nu to je prosté bankéři v minulosti byly velmi dobří obchodníci ! A zpravidla platily za ty nejlepší a nejspolehlivější partnery v obchodě vůbec ! Když už někomu pujčily – dbaly na ochranu své investice ! A svou investici jistily – jak smluvně tak obchodně – aktivně se podíleli na tvorbě zisku svého klinta ! A to jak zprostředkování odbytu tak přilivu zakázek . Dbali na svou ivestici a spolu se svým klientem nesli i to riziko neuspěchu ! Byly dobří obchodníci jak jsem již naznači a zpravidla i část produkce svého klinta i hned obchodně úročili ve svuj prospěch .Byly to zlaté časy kdy bankovnictví bylo ještě možno považovat za řemeslo . Bohužel tyto dobré mravy se z bankovnictví vytratily . Pochybuji že je možnou vzkřísit tyto zvyky ! Ne hledě k tomu že po vzoru těchto podnikavců nepodnikatelů ,se tyto  praktiky přenesly do všech oborů a činností ! 

Závěrem jen asi toto : Nezoufejte až les lehne popelem na jeho místě vyklíčí z popela nová krásná a čistá populace !

PS: omluvte prosím tento úlet ,ale nemohu garantovat že se nebude opakovat

Zanechte komentář