Kruhový spínač Zadlužení náší společnosti 1
Úno 14

Regulátor řízený procesorem – nejde o nic převratného ! Samotný regulátor je konstrukčně jednoduchý a obsahuje minimum součástek .Jako spínací prvek byl zvolen optotriak se spínáním v nule .Ten zabezpečuje připojení zátěže v nule i její opětovné odpojení .Tímto se eliminuje rázové zatížení sítě i namáhání samotné zátěže . Původně byl regulátor určen k řízení motoru ventilátoru s rozběhovým kondenzátorem . Proto bylo zvoleno připojení při průchodu nulou aby netrpěl rozběhový kondenzátor . Motor samotný je dostatečně chlazen samotným prouděním vzduchu . Aby regulace mněla význam je na počátku regulátor sepnut na dubu 1s aby motor mohl nabrat otáčky .Samotná regulace je cyklická impuls a mezera . V našem případě je délka impulsu nastavitelná od 0,1s po 1,1s . Minimální délka impulsu byla zvolena s ohledem na fakt že jedna perioda sítě trvá 20ms ,tudíž 100ms je dostatečná doba pro běh motoru . Poměr nastavení je v rozmezí 1:1 až 1:11 ,což se může zdát jako regulace od 50% do asi 10%(90%) , v praxi tomu tak ale není .Takto se chová jen zátěž odporová ,ale u motorů je to dáno dynamickou zátěží a ta u ventilátorů není rovna plnému výkonu motoru .Pro větší variabilitu je možno rozsah mezery zvětšit pomocí jampru a to v rozsahu 0,5s až 5s  a  1s až 11s  .Jak již bylo zmíněno prvotní záměr byl zpomalit ventilátor a pro tento případ se osvědčil interval základní. Taktéž bylo vyzkoušeno použití pro regulaci oběhového čerpadla.

Konstrukce je prostá její jedinou vadou je absence kontrolky provozu a napájení jenž byly přidány dodatečně. Součástí přílohy je i obsah procesoru vzhledem k jednoduchosti řešení jej není nutno tajit a je proto volně ke staženíPředloha desky ke  stažení.

Jak bylo naznačeno lze takto řídit i topné tělesa či jiné zátěže .Nutno jen dostatečně dimenzovat v použité konstrukci je typ pro 2A s tím že bez chlazení dokáže přenášen 1A bez problémů .U topných těles jej bude nutno nahradit typem na 8 či 16A .Vzhledem k dostatku analogových vstupů u procesoru nabízí se i možnost řídit výkon dle teploty . Vznikne nám tímto jednoduchý termostat . Toto je ale námět pro novou konstrukci jíž se brzy dočkáme . Standardní  termostaty  při dosažení teploty vypnou topení v našem případě by ale při přiblížení k požadované teplotě začal pracovat regulátor ! V tomto případě by teplota dostoupala lineárně a byla udržena . Odpadá tedy jev hysterze a cyklického spouštění ohřevu .Náš regulátor plynule dosáhne teplotu a úměrně nastavený výkon ohřevu tak aby požadovaná teplota byla udržena .V dohledné době  tento námět převedu do praxe a představím.

Zanechte komentář